Promocje
Czapka brązowa
Czapka brązowa
159,00 zł 145,00 zł
szt.
Czapka czarna
Czapka czarna
159,00 zł 145,00 zł
szt.
Spodnie Jeans oll
Spodnie Jeans oll
219,00 zł 209,99 zł
Produkt dnia
Buty botek czarny
Buty botek czarny
489,00 zł 319,00 zł
Spódnica Hibiscus szara
Spódnica Hibiscus szara
649,00 zł 319,90 zł
Spódnica Antilia
Spódnica Antilia
299,00 zł 219,90 zł
Producenci
Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego meio.pl, działającego pod adresem www.meio.pl, zwanego dalej Sprzedającym, jest MEIO Maciej Rzońca prowadzący działalność pod adresem ul. Geodetów 136/43, 05-500 Piaseczno NIP 6371980071, REGON 356720922.

2. Sklep prowadzi sprzedaż odzieży za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie składania zamówienia.

4. Sklep oferuje towary wyłącznie fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

5. Umowa zawarta między Kupującym a sklepem internetowym www.meio.pl dotycząca zakupu danego towaru od Sprzedającego ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru u Sprzedającego jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

6. Klientem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na postawie przepisów prawa nabyły zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tych podmiotów sklepie internetowym www.meio.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności w sklepie internetowym www.meio.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerem telefonu 509-456-111, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@meio.pl.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Korzystając ze strony internetowej www.meio.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Umieszczone na stronie internetowej www.meio.pl określone towary wraz z ich cenami nie stanowią oferty ich sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Klient wysyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia sprzedaży zamawianych towarów za określoną tam cenę.

4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu z dostępnej oferty sklepu oraz wskazać ilość zamawianego produktu, poprzez „dodanie” produktów do Koszyka.

6. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Klient wypełniając formularz zamówienia, musi po dokonaniu wyboru zamawianych towarów, wskazać sposób dostawy, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, jak również wybrać sposób płatności.

7. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji swoich danych na stronie internetowej www.meio.pl .

8. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, na wskazany przez Kupującego adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

9. W przypadku braku części zamówionego towaru w magazynie lub u producentów lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o stanie jego zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w tej sytuacji może:
- wyrazić zgodę na częściową realizacje zamówienia, ograniczając swój wybór do dostępnych towarów
- anulować całość zamówienia – Sprzedający w tej sytuacji zwolniony zostaje z obowiązku realizacji zamówienia .
W przypadku wcześniejszej przedpłaty, Sprzedający zwróci w całości lub częściowo, stosownie do stopnia realizacji zamówienia należność wpłaconą przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia rezygnacji z części lub całości zamówienia.

10. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu do czasu wystawienia przez Sprzedającego paragonu lub faktury VAT. Zmian w złożonym zamówieniu można dokonać poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem internetowym www.meio.pl pod numerem telefonu 509-456-111 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@meio.pl.

III. Ceny towarów

1. Ceny produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Podawane są w walucie złoty polski.

2. Cena podana przy każdym produkcie zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Jednak uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie nowych cen sprzedaży.

IV. Formy płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie www.meio.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Kupujący może wybrać, w trakcie składania zamówienia jedną z następujących form płatności za produkty zamówione z dostawą na terytorium Polski:
a) Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia następuje, po złożeniu zamówienia, a Kupujący dokonuje płatności za towar i dostawę u kuriera.
b) Płatność online - wpłata na konto za pośrednictwem transakcji elektronicznej za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej serwisu płatniczego – www.dotpay.pl
c) Wpłata na konto Sprzedającego – Kupujący dokonuje zapłaty za produkt i dostawę na podane przez Sprzedającego konto bankowe. Otrzymanie przez Sprzedającego wpłaty jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia.
Wpłaty należy dokonywać na konto: mBANK PL 59 1140 2004 0000 3502 7723 2137 

2. Zamówienia opłacone za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub poprzez wpłatę na konto Sprzedającego zostaną anulowane w ciągu 7 dni w przypadku nie odnotowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

V. Dostawa i odbiór

1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamawiane towary dostarczane są, za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany przez Kupującego adres.

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej do Kupującego przez kuriera, Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w obecności kuriera zawartości paczki oraz stanu jej opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący w obecności kuriera ma obowiązek sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kuriera oraz Kupującego.

VI. Reklamacje

1. Towary sprzedawane przez www.meio.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

2. Sklep internetowy www.meio.pl ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad.

3. Jeżeli dostarczony towar ma wady, Kupującemu będącemu konsumentem przysługują, według własnego wyboru, uprawnienia wynikające z gwarancji lub niezależnie, uprawnienia przysługujące mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towaru. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi może zgłosić swe roszczenia z tytułu rękojmi, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@meio.pl. W takim wypadku należy do zgłoszenia dołączyć paragon lub fakturę, opis przyczyn uzasadniających reklamacje oraz swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

5. Reklamowany towar wysyłany jest od składającego zgłoszenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt sklepu internetowegowww.meio.pl. Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek za pobraniem.

6. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń/wad wraz z informacją kiedy dana usterka występuje.
Brak konkretnego, pisemnego wskazania, że Kupujący korzysta z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

7.Towar winień być wysłany w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport towaru. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przez uszkodzeniami podczas transportu.

8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep internetowy www.meio.pl bez nadmiernych niedogodności oraz niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wady te usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania w sytuacji w której produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sklep internetowy www.meio.pl.

9.Sklep internetowy www.meio.pl informuje kupującego o rozpatrzeniu reklamacji, tj. o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przesyłki.

10.W ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru Kupującemu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać w formie pisemnej na adres MEIO Maciej Rzońca, ulica Banasiówka 56c, 32-091 Michałowice bądź drogą mailową na adres:biuro@meio.pl.

3. Sprzedający przesyła niezwłocznie potwierdzenie odbioru oświadczenia na wskazany przez Kupującego adres mailowy.

4. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
- dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
- kosztów zwroty rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. W przypadku skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Zwrot należy dokonać na adres: MEIO Maciej Rzońca, ulica Banasiówka 56c, 32-091 Michałowice

6. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Winien mieć ponadto na uwadze taki sposób zwrotu, aby towar nie uległ zniszczeniu przed dostarczeniem go Sprzedającemu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8. Sprzedający zwraca Konsumentowi, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru z zastrzeżeniem ust. 4.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty , jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

9. W sytuacji gdy Sprzedający nie zadeklarował woli samodzielnego odbioru towaru, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do czasu otrzymania zwracanego towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego wysłania.

10. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim pomiędzy Kupującym a firmą MEIO Maciej Rzońca z siedzibą w Piasecznie.

2. Towary prezentowe na stronie internetowej www.meio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.meio.pl nie oznaczają, że towary te są dostępne w magazynie sklepu bądź u producenta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowania mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U z 2014 r. poz. 827).

4. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy polskie, chyba że inną właściwość wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym konsumentem zostaną podane sądowi właściwemu według siedziby Sprzedającego.

5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Na stronie internetowej, pod adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” Konsument uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty opublikowania zmian na stronie internetowej www.meio.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w niniejszym regulaminie realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. sklep internetowy meio.pl prowadzony przez MEIO Maciej Rzońca z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Geodetów 136/43, 05-500 Piaseczno, tel. 509456111 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MEIO Maciej Rzońca

biuro@meio.pl

Ja…………………………………………………… niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………………..., numer zamówienia………………………………….. . Zamówienie zostało złożone w dniu……………………………………………….., a zamówioną rzecz odebrano dnia……………………………………………….. .

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………….

Adres konsumenta……………………………………………………………………………..

Data …………………………………… .

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl